Jak si budete přát platit?

Jedinou naší platební metodou je platba fakturou - při objednávání překladu zadejte své fakturační a kontaktní údaje.

Co nejdříve po vyhotovení a odeslání zakázky vám vystavíme fakturu za provedený překlad. Fakturu od nás dostanete jako přílohu e-mailem.

Platbu prosím poukažte na účet číslo 5921355001/5500 vedený u Raiffeisenbank.

Poznámka: Faktury neobsahují originální podpis ani razítko, nicméně splňují veškeré zákonem definované náležitosti - obsahové podle zákona č. 235/2004 Sb. §28, o Dani z přidané hodnoty i formální, které definuje zákon č. 563/1991 Sb., o Účetnictví s novelou č. 353/2001 Sb.