Umíme překládat rychle, ale záleží nám na prvotřídní kvalitě našich překladů. Spolupracujeme proto se zkušenými profesionálními překladateli a každý text kontrolujeme po lingvistické i formální stránce. Zajišťujeme tak maximální možnou kvalitu.

Jelikož objednání a zpracování překladu probíhá výhradně online, můžeme být rychlejší a flexibilnější než tradiční překladatelské agentury. Objednávku zadáte pomocí webového rozhraní, načež překlad putuje k vhodnému překladateli. Šetříme tak administrativní zatížení - a vy dostanete svůj překlad dříve a levněji.


Pět základních pilířů, na kterých stavíme