Spolupracujeme s profesionály.

Naši překladatelé jsou zkušení vysokoškolsky vzdělaní odborníci s dlouholetou praxí v mnoha oborech. Vašim překladům se tak budou věnovat například soudní překladatelé a tlumočníci a členové Jednoty tlumočníků a překladatelů. Jednota tlumočníků a překladatelů je nezávislá, otevřená, dobrovolná, profesní organizace profesionálních tlumočníků a překladatelů. Byla založena roku 1990 a hájí profesní, pracovněprávní a sociální zájmy svých členů, napomáhá jim k dalšímu vzdělávání, propaguje je na trhu práce a informuje je o pracovních příležitostech. Dbá na povznesení společenské prestiže profese i kvality práce.

Všichni naši překladatelé jsou vázáni k zachování naprosté mlčenlivosti. Veškeré informace obsažené ve výchozím textu a jeho překladu jsou důsledně považovány za důvěrné.

Je-li to možné - nebo to odbornost textu vyžaduje -, rádi bychom se zadáním překladu dostali i slovník odborných výrazů (terminologii), kterou pro podobné texty používáte nebo která je v daném oboru běžná. Velmi tím usnadníte našim překladatelům práci a urychlíte průběh zakázky.